Type                      C-1

Land                      USA

Bouwjaar           1956

Prijs                       Niet verkocht in Nederland

Kleur                     Beige/bruin

Type                    C-2

Land                    USA

Bouwjaar         1958

Prijs                     Niet in Nederland verkocht

Kleur                   Beige/bruin